1981 Yılında Giresun’da doğdu. İlköğretim ve Liseyi Yalova’da okudu. 2004 Yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu . Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde memurluk yaptı.

2005 Yılında matbu bir dergi çıkardı, 2007 yılında e-dergi yayımladı.

2008 Yılında kamudan istifa ederek İstanbul’da Kuveyt Türk bünyesinde çalışmaya başladı. 2009 yılında interaktif web sözlükleri üzerine çalışmalar yaptı.

2010 Yılında Türkiye’nin ilk sosyal medya radyo programını hazırlayıp sundu.

2011 yılında Türkiye’nin ilk sosyal medya haber bloglarından biri olan sosyalmedyahaber.com ’u kurdu.

2012 Yılında Uluslararası Sosyal Medya Derneği USMED kurucu yönetim kurulu başkanı oldu. USMED Akademi kapsamında Çeşitli üniversitelerde Sosyal Medya Eğitimleri verdi.

Türkiye’nin bir çok ilinde sosyal medya konferanslarına katıldı, vatandaş gazeteciliği, online itibar ve kriz yönetimi, sosyal medya uzmanlığı vb konularda makaleler yayınladı. Türkiye’nin ilk uzaktan sosyal medya uzmanlığı eğitimini düzenleyen ekibin içinde yer aldı. Halen Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesinde akademik kariyerine devam etmektedir. Evli ve İngilizce biliyor.

 
 
     
Facebook.com/said.ercan Twitter.com/saidercan